under-pergola-700x180.jpg

Boråd

Varje månad sammankallas till boråd där olika aktiviteter diskuteras.

Aktiviteter efter intresse

Hyresgäster anordnar egna aktiviteter efter intresse.

Trädgårdsarbete 

Förvaltningen ser positivt på att de boende deltar i trädgårdsarbete allt utifrån eget intresse.
Fruktträd kan skördas av de boende.

Julfest

De boende bjuds varje år på julfest.