tradgard-700x180.jpg

Historia

Byggnaden uppfördes 1961 och finansierades med medel donerade av Anne och Jan Wingårdh.
Fristadens ändamål är att erbjuda bostäder för ålderpensionärer till låg hyra.

Anställda

För det dagliga underhållet av hus och trädgård samt bistå de boende med småsysslor finns en fastighetsskötare halvtidsanställd.
För administrationen finns två förvaltare deltidsanställda.

Styrelsen

Stiftelsens styrelse har ett årligt möte där alla större beslut fattas. Styrelsen är sammansatt av representanter från familjen Wingårdh, kyrkan, kommun och bank i Helsingborg.

Ambition

Styrelsens ambitioner är att skapa ett tryggt och trivsamt boende till rimligt pris. De boende skall dessutom erbjudas aktiviteter för att stärka gemenskapen i huset samt bibehålla och öka aktivitetsförmågan.